Wikibooks:Quyền tác giả

(Đổi hướng từ Wikibooks:QUYỀNTG)

Lưu ý: Trang này phải luôn khóa vì lý do pháp lý.


Mọi văn bản trên Wikibooks đều được phát hành dưới một hoặc nhiều giấy phép tự do, và được đăng ký bản quyền bởi những người đóng góp tương ứng, trừ phi có phát biểu gì khác (ví dụ: văn bản thuộc phạm vi công cộng hoặc các văn bản được tác giả của chúng trao hoặc cho phép quyền). Hầu hết các văn bản trên Wikibooks được phát hành dưới giấy phép kép gồm Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 Unported License (CC-BY-SA) và Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (GFDL) (không cố định phiên bản, không có phần bất biến, văn bản bìa trước hoặc văn bản bìa sau (unversioned, with no invariant sections, front-cover texts, or back-cover texts)). Một vài văn bản chỉ có thể được dùng dưới giấy phép CC-BY-SA và các giấy phép tương thích với giấy phép này, và không thể được tái sử dụng dưới GFDL; những loại văn bản như vậy có thể được nhận biết thông qua chân trang, trong lịch sử trang, hoặc trong trang thảo luận của văn bản đó.

Các nội dung trên Wikibooks chỉ có thể được sao chép, sửa đổi và tái phân phối khi và chỉ khi bản sao được đăng ký dưới cùng giấy phép với bản gốc và ghi công tác giả bản gốc (một liên kết tới quyển sách hoặc trang của bản gốc, nói chung, đã đủ thỏa mãn điều kiện Ghi công; xem thông tin ở dưới để biết thêm chi tiết). Các bản sao, do đó, sẽ vẫn 'mở', miễn phí và có thể được tiếp tục sử dụng bởi những người khác trong giới hạn nhất định, tất cả những điều đó nhằm đảm bảo cho sự tự do của đoạn văn bản.

Nói tóm lại,

Bản giấy phép CC-BY-SA và GFDL bằng tiếng Anh là ràng buộc pháp lý duy nhất giữa người dùng và tác giả của các nội dung trên Wikibooks. Những điều dưới đây là diễn giải của Wikibooks từ các điều khoản của 2 giấy phép đó, do chúng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dùng và người đóng góp (tác giả).

Quyền và nghĩa vụ của đóng góp viên (tác giả)

Mọi sản phẩm của sự sáng tạo đều được đăng ký bản quyền, theo định ước quốc tế, trừ khi chúng thuộc phạm vi công cộng hoặc quyền tác giả được từ chối một cách rõ ràng.

Nếu bạn đóng góp văn bản cách trực tiếp cho Wikibooks, bạn đồng ý một cách không thể hủy bỏ rằng bạn đăng ký chúng dưới bản quyền CC-BY-SA và GFDL (không cố định phiên bản, không có phần bất biến, văn bản bìa trước hoặc văn bản bìa sau). Bạn cũng đồng ý với việc mình sẽ được ghi công ít nhất bằng một siêu liên kết hoặc URL đến trang gốc của bạn. Xem Điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Các dạng thông tin vô văn bản được đóng góp dưới nhiều loại giấy phép khác nhau mà cho phép quyền tự do tái sử dụng và tái phân phối. Xem Wikibooks:Media để biết thêm chi tiết.

Đối với các văn bản bạn thấy tại nơi khác hoặc bạn là đồng tác giả, bạn chỉ có thể nhập chúng vào Wikibooks khi và chỉ khi văn bản đó được đăng ký dưới các điều khoản phù hợp với giấy phép CC-BY-SA. Bạn không cần phải chắc chắn hoặc đảm bảo rằng văn bản đấy được đăng ký phù hợp với Giấy phép Tài liệu Tự do GNU. Hơn nữa, bạn không thể nhập văn bản chỉ thuần được đăng ký dưới GFDL. Nói cách khác, bạn chỉ có thể nhập các văn bản được đăng ký dưới (a) giấy phép có các điều khoản phù hợp với giấy phép CC-BY-SA hoặc (b) giấy phép kép gồm GFDL và một giấy phép nữa với các điều khoản phù hợp với giấy phép CC-BY-SA. Nếu bạn là tác giả duy nhất của sản phẩm, bạn phải đăng ký chúng dưới cả hai giấy phép CC-BY-SA và GFDL.

Nếu bạn là tác giả của một sản phẩm, văn bản hoặc vô văn bản, đã được xuất bản tại nơi khác (với giấy phép khác) và bạn muốn sử dụng chúng dưới một giấy phép thích hợp để nhập vào Wikibooks, bạn phải đưa ra xác minh cho phép của mình. Nếu bạn không phải là người giữ bản quyền của sản phẩm, bạn vẫn phải đưa ra xác minh cho phép của chủ sản phẩm đó. Xin đừng bao giờ dùng những sản phẩm vi phạm quyền tác giả của người khác. Điều này có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến Wikibooks, về uy tín cũng như trách nhiệm pháp lý. Nếu bạn có gì chưa chắc, bạn nên tự mình viết nội dung, và do đó bạn có thể đăng ký sản phẩm mới của mình dưới bản quyền mới có thể được sử dụng trên Wikibooks mà không gặp vấn đề gì.

Bạn là người giữ bản quyền những sản phẩm do bạn đóng góp cho Wikibooks, gồm thông tin văn bản và vô văn bản. Quyền tác giả không bao giờ được chuyển cho Wikibooks. Bạn có thể sau đó tái xuất bản và tái đăng ký bản quyền sản phẩm của mình theo bất cứ cách nào bạn thích. Tuy nhiên, bạn không bao giờ có thể rút lại, hủy bỏ hoặc sửa chữa giấy phép của bản sao trên Wikibooks; những bản sao này sẽ vẫn được đăng ký dưới giấy phép bạn đăng ký lúc bạn đóng góp chúng cho Wikibooks, cho đến lúc chúng thuộc phạm vi công cộng do bản quyền của bạn hết thời hạn (hiện tại theo luật là vài thập niên sau khi tác giả mất).

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, xin đừng nhập sản phẩm của bạn vào Wikibooks.

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

Nội dung duy nhất mà bạn phải xin phép Wikimedia Foundation trước khi dùng là các logo đã được đăng ký nhãn hiệu của Wikibooks/Wikimedia, do các logo này không được tự do sử dụng lại nếu không được phép (members of the media, xem Foundation:Press room). Các sản phẩm còn lại trên Wikibooks, bạn có thể dùng trong các sách/bài viết/trang web của mình hoặc tại bất kỳ nơi nào khác chỉ khi bạn tuân đúng theo các điều khoản giấy phép bản quyền của sản phẩm đó. Xin tuân theo những hướng dẫn ở dưới:

Tái sử dụng thông tin văn bản

Ghi công
Dưới bất kỳ dạng tái phân phối nào của văn bản, bạn đều phải ghi công tác giả của nó bằng cách: a) một siêu liên kết (nếu có thể) hoặc URL đến trang của sản phẩm gốc (trang mà bạn sử dụng để tạo nên bản sao của mình), b) một siêu liên kết (nếu có thể) hoặc URL đến một bản trực tuyến của sản phẩm có các tính chất sau: ổn định, phù hợp với giấy phép của sản phẩm, và ghi công các tác giả theo cách phù hợp với cách ghi công trên trang web này, hoặc c) liệt kê toàn bộ các tác giả (bất cứ bản danh sách nào cũng sẽ được thẩm định để loại bỏ những tác giả có đóng góp rất ít hoặc không liên quan gì đến sản phẩm). Điều này áp dụng đối với những văn bản được phát triển bởi cộng đồng Wikibooks. Văn bản từ các nguồn bên ngoài có thể có thêm các điều kiện ghi công khác, được đặt ở đầu trang hoặc tại trang thảo luận. Ví dụ, một trang có thể có một banner hoặc các ký hiệu khác phát biểu rằng một phần hoặc toàn bộ nội dung của nó được xuất bản đầu tiên tại một nơi nào khác. Khi có những thông báo như vậy trên trang, người sử dụng cần giữ nguyên chúng trong bản sao của mình.
Bản quyền bên trái/Chia sẻ tương tự
Nếu bạn sửa đổi hoặc thêm nội dung vào trang ban đầu, bạn phải đăng ký chúng dưới giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự 3.0 hoặc sau này.
Chỉ rõ thay đổi
Nếu bạn sửa đổi hoặc thêm vào sản phẩm gốc, bạn phải chỉ rõ theo một cách thích hợp rằng bản gốc đã được chỉnh sửa. Nếu bạn sử dụng trang trên wiki, chỉ rõ chỉnh sửa này trong lịch sử trang là đủ.
Thông báo bản quyền
Mỗi bản sao hoặc bản chỉnh sửa bạn phân phối phải có một thông báo bản quyền chỉ rõ 2 điều sau: sản phẩm (sao hoặc chỉnh sửa của bạn) được phát hành dưới giấy phép CC-BY-SA và a) một siêu liên kết hoặc URL đến nguyên văn giấy phép CC-BY-SA hoặc b) bản sao nguyên văn giấy phép CC-BY-SA. Liên kết phù hợp cho mục đích này là: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Để biết thêm chi tiết, xin xem legal code of the CC-BY-SA License.

Vì lý do tương thích bản quyền, bất kỳ trang nào mà không có văn bản chỉ được đăng ký dưới CC-BY-SA hoặc bản quyền phù hợp với CC-BY-SA cũng đều được đăng ký dưới các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU. Để xác định xem trang có được đăng ký dưới GFDL không, bạn hãy xem phần chân trang, lịch sử trang và trang thảo luận của trang đó để tìm những nội dung chỉ được đăng ký dưới CC-BY-SA hoặc giấy phép tương đương (tức không phù hợp với GFDL). Mọi văn bản phát hành trước ngày 15 tháng 06 năm 2009 trên Wikibooks được phát hành dưới GFDL, và bạn có thể phải xem lịch sử trang các trang phát hành sau thời điểm đó để xem có tương thích với GFDL hay không.

Tái sử dụng thông tin vô văn bản

Khi không có phát biểu nào khác, các thông tin vô văn bản (hình, âm thanh .v.v...) được đăng ký dưới nhiều giấy phép tự do khác nhau, phù hợp với Wikibooks:Media. Xin hãy xem phần giới thiệu của mỗi trang thông tin vô văn bản để biết chi tiết về giấy phép cụ thể của nó.

Các sản phẩm không tự do và những yêu cầu đặc biệt

Các sản phẩm trên Wikibooks có thể có các trích dẫn, hình ảnh hoặc các loại thông tin khác không tự do (ví dụ như logo các công ty) nhưng vẫn được sử dụng do chúng theo học thuyết 'sử dụng hợp lý' dưới luật bản quyền Hoa kỳ. Trên Wikibooks, những sản phẩm 'sử dụng hợp lý' như thế nên được định rõ bằng những phương pháp phù hợp (trong trang giới thiệu của hình ảnh, hoặc trong lịch sử trang, một cách phù hợp; trích dẫn được viết trong dấu phẩy trên) rằng chúng thuộc các nguồn bên ngoài. Điều này có thể dẫn đến một số hạn chế sử dụng các nội dung 'sử dụng hợp lý' này bên ngoài Wikibooks: nội dung 'sử dụng hợp lý' này không tuân theo các điều khoản của CC-BY-SA hoặc GFDL, nhưng theo học thuyết 'sử dụng hợp lý' (hoặc tương tự) ở quốc gia mà nội dung đó được lấy.

Liên kết đến các sản phẩm có bản quyền

Do phần lớn những sản phẩm gần đây đều được đăng ký bản quyền nên hầu như quyển sách nào trên Wikibooks cũng có các liên kết đến các sản phẩm có bản quyền. Thường thì bạn không cần phải xin phép người giữ bản quyền của sản phẩm đó trước khi liên kết đến chúng, cũng giống như tác giả của một quyển sách không cần xin phép các tác giả khác để liệt kê ở cuối quyển sách các sách mình đã tham khảo. Các liên kết trên Wikibooks không chỉ giới hạn đến các nội dung dưới CC-BY-SA hoặc mã nguồn mở.

Nếu bạn là người giữ bản quyền của nội dung trên Wikibooks mà được sử dụng không có sự cho phép của bạn

Nếu bạn là người giữ bản quyền của nội dung trên Wikibooks mà được sử dụng không có sự cho phép của bạn, xin hãy liên hệ với designated agent của chúng tôi để xóa chúng hoàn toàn (làm trống trang chưa đủ do nội dung vẫn có thể được xem tại lịch sử trang). Bạn cũng có thể làm trống trang đó rồi thêm vào đó dòng {{copyvio|URL hoặc nơi bạn phát hành văn bản}}. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ cần một số chứng cứ chứng tỏ bạn là người giữ bản quyển của sản phẩm đó. Khi bạn thêm dòng ấy vào trang, trang sẽ được tự động liệt kê vào Thể loại:Copyright violations và sẽ được thẩm định bởi các bảo quản viên tại Wikibooks.