MẶT TRỜI - SAO THỦY - SAO KIM - TRÁI ĐẤT - SAO HỎA - SAO MỘC - SAO THỔ - SAO THIÊN VƯƠNG - SAO HẢI VƯƠNG

Sao Thủy

Sao Thủy là hành tinh gần Mặt Trời nhất. Đây là hành tinh nhỏ nhất trong Hệ Mặt trời. Hành tinh này có cấu tạo toàn là đá. Ban ngày, Sao Thủy cực kì nóng. Ban đêm, Sao Thủy rất lạnh.