MẶT TRỜI - SAO THỦY - SAO KIM - TRÁI ĐẤT - SAO HỎA - SAO MỘC - SAO THỔ - SAO THIÊN VƯƠNG - SAO HẢI VƯƠNG

Mặt Trời

Mặt Trời là một ngôi sao khổng lồ nằm giữa trung tâm của hệ Mặt Trời. Ngôi sao này to đến nỗi chúng ta có thể đặt hàng trăm nghìn Trái Đất nhỏ bé của chúng ta vào bên trong Mặt Trời. Hàng ngày, Mặt Trời chiếu ánh sáng đến Trái Đất chúng ta, sưởi ấm chúng ta và làm cho muôn loài sinh sôi nảy nở.