Toán ( phần 1 ) - Từ những điều cơ bản nhất ( của ĐàoMHà và Toi ten la hai )/Số ngày nay đến từ đâu?

Như nói ở phần trước, ta biết những con số ngày nay đến từ Ấn Độ.