Toán ( phần 1 ) - Từ những điều cơ bản nhất ( của ĐàoMHà và Toi ten la hai )/Đếm

Hệ cơ số 60 : Từ xa xưa, người Babylon đã dùng hệ cơ số 60.

Phân số : Phân số lần đầu tiên được dùng bởi người Ai Cập cổ đại.

Số âm : Số âm lần đầu trong cuốn Cửu chương toán thuật ở Trung Quốc ( nhà Hán )

Số 0 : Số âm được phát minh ở Ấn Độ cùng với các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ( những số hiện đại )[1]

Tham khảo

sửa
  1. Sau đó, Ả Rập đã xâm chiếm Ấn Độ và mang những con số này về cùng với chiến lợi phẩm