Thiên văn học đại cương/Thiên văn học theo quốc gia/Thiên văn học Trung Quốc

Thiên Văn học Trung quốc là một bộ môn học về Vũ trụ cùng các sinh vật trong vũ trụ như Mặt trời, Mặt trăng, Ngôi sao , Không khi, Khí quyển ... Cùng với các hiện tượng thiên văn về Thời tiết, Khí hậu , Mưa , Gió , Sấm sét ... có ảnh hưởng đến đời sống con người ở trên trái đất