Thiên văn học đại cương

Thiên Văn học một bộ môn Khoa học chuyên nghiên cứu về các thiên thể trên trời như Trời, Đất , Sao ... Qua quan sát chuyển động biểu kiến của Mặt Trời, Mặt Trăng, con người đã tìm ra những thời điểm thay đổi của thời tiết.

Mục lục

sửa