Nếu bạn có góp ý cho bot này, hãy để lại tin nhắn tại trang thảo luận của thành viên chạy nó là AmieKim