Vật lý đại cương

sửa

Xin chào. Vừa qua tôi thấy bạn đã thêm nhiều nội dung cho Vật lý đại cương. Bạn có thể trao đổi thêm với tôi về cách trình bày, đọc giả nhắm tới cũng như những lợi ích mà họ sẽ nhận được khi đọc sách đó? Nếu bạn không hồi âm trong một tuần, tôi buộc phải lùi lại các sửa đổi của bạn do có những thành viên nghi ngờ đây là hành động phá hoại. Thân. AmieKim 02:13, ngày 13 tháng 6 năm 2013 (UTC)Trả lời

Chào anh. Anh có thể cho em biết qua về cấu trúc sách đấy? Các nội dung trong sách phải sắp xếp một cách thích hợp thì mới có ích cho người đọc. Về phần thành viên thì anh không nhất thiết phải đăng ký, nhưng nếu anh cần thì anh gửi điện thư (email) cho em. AmieKim 05:41, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)Trả lời
À mà hình như máy anh không đánh được dấu hỏi? AmieKim 05:42, ngày 20 tháng 6 năm 2013 (UTC)Trả lời