Thảo luận:Hướng dẫn đến với Harry Potter dành cho dân Muggle/Sách/Hòn đá Phù thuỷ/Chương 2

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.

@Đức Anh:
Tôi dịch cả tên sách, chương... rồi. Nếu chưa có ai khác dịch thì đồng bộ hết theo nhé.
Xem lại sách có bản quyền để đối chiếu cách viết hoa từ ngữ nếu có thể.
NDKDD 12:01, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)

@NguoiDungKhongDinhDanh: Tạm thời chưa di chuyển tiêu đề bạn nhé. Tiêu đề và các liên kết vẫn cứ để nguyên bằng tiếng Anh. – Đức Anh (thảo luận) 12:04, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
@Đức Anh: Tôi giữ nội dung đã dịch. Nếu bạn muốn lùi thì lùi toàn bộ, coi như tôi chưa đụng gì vào cả. NDKDD 12:08, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
@NguoiDungKhongDinhDanh: Tôi chỉ đổi hướng "Hướng dẫn đến với Harry Potter dành cho dân Muggle/Sách/Hòn đá Phù thuỷ/Chương 2" về tên tiếng Anh thôi, còn những thứ khác vẫn giữ nguyên. Sau này mới tiến hành đồng loạt đổi sang tên mới, như vậy mới đúng quy trình, tránh rối tung lên. – Đức Anh (thảo luận) 12:12, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
@Đức Anh: Design plat Pour fort.svg Đồng ý Nhập bản mẫu đồng ý về đi nhé. NDKDD 12:14, ngày 31 tháng 7 năm 2021 (UTC)
Quay lại trang “Hướng dẫn đến với Harry Potter dành cho dân Muggle/Sách/Hòn đá Phù thuỷ/Chương 2”.