Silviculturelâm sinh học. Tôi sẽ viết các bài liên quan đến Lâm nghiệp. Hiện tại tôi đang là sinh viên khoa Lâm học trường ĐH Lâm nghiệp Việt nam. Tôi đang sống tại Hà Tây-Việt Nam.

Cảm ơn bạn rất nhiều khi nhận được sự góp ý, giúp đỡ của bạn cho các bài viết của tôi.