Thành viên:Đức Anh/nháp 1

Phiếu thăm dò: Bạn hiểu gì về Wikibooks?Sửa đổi

Không nói gì tức là chỉ được chọn 1 đáp án

Câu hỏi số 1: Bạn có được đăng truyện do mình sáng lên Wikibooks (giống như Wattpad) không?

A. Có
B. Không

Câu hỏi số 2: Bạn có được đăng hướng dẫn chiến thuật chơi game lên Wikibooks không? Ví dụ như hướng dẫn chơi game Among Us.

A. Có
B. Không

Câu hỏi số 3: Bạn hình dung một cuốn sách trên Wikibooks tổ chức thành các trang sách như thế nào?

A. Ở không gian chính không thể tạo ra các trang con. Các trang sách thực ra được viết tương tự và đứng độc lập như các bài viết Wikipedia. Cuốn sách trên Wikibooks thực chất là Thể loại. Muốn thêm một trang vào một cuốn sách thì ta dùng HotCat gắn thể loại cho chúng.
B. Ở không gian chính có thể tạo ra các trang con. Trang đầu được lấy làm trang bìa, có thể trang trí, vẽ vời. Sau đó tạo ra các trang con, trang cháu; nội dung chính của cuốn sách được viết ở các trang con, trang cháu.
C: Ở không gian chính, ngoài viết các bài viết bách khoa đứng riêng như Wikipedia, bạn có thể tạo ra một số trang không phải trang bách khoa, để làm trang bìa của sách. Trang bìa đó gồm các liên kết đến các trang cùng chủ đề.

Câu hỏi số 4: Bạn có được phép viết kí tên mình (khi mình là người đóng góp) lên trang nội dung, không trang thảo luận?

A. Có
B. Không

Câu hỏi số 5: Wikibooks có tới 3 không gian nội dung, thay vì 1 như Wikipedia. Bạn có biết đó là những không nào? (Chọn 3 đáp án)

A. Sách: không gian viết các sách
B. Nấu ăn: không gian các công thức nấu ăn
C. Tài liệu: không gian lưu trữ các ấn phẩm bằng e-book
D. Sách trẻ em: không gian viết các sách vui nhộn cho trẻ em đọc
E. Cẩm nang: không gian để viết các cẩm nang hướng dẫn

Câu hỏi số 6: Phương châm nào thể hiện tinh thần viết sách của Wikibooks

A. Một chủ đề, một bài viết, cho mọi người (như Wikipedia)
B. Một chủ đề, đa dạng bài viết, cho đa dạng người
C. Một chủ đề, một bài viết, cho thiểu số người
D. Một chủ đề, nhiều bài viết, cho mọi người
E. Một chủ đề, đa dạng bài viết, cho mọi người

Câu hỏi số 7: Bạn hãy dự đoán về chỉ tiêu mức độ trung lập cho các sách trên Wikibooks!

A. Tuyệt đối phải trung lập (như Wikipedia)
B. Cần thiết phải trung lập
C. Khuyến khích trung lập
D. Có hay không có trung lập cũng được
E. Không cần trung lập