Thành viên:Đức Anh/Tòa soạn

Đã viết cuốn sách trước rồi thì gửi file pdf hoặc link file pdf đến cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đóng thành sách.

Nếu đơn giản chỉ là yêu cầu một quyển sách, thì nêu rõ ý tưởng cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đi làm sách.

Gửi bản thảo sách của mình cho tòa soạnSửa đổi

Bạn đã viết ra một cuốn sách và muốn nó được đăng lên Wikibooks nhưng không biết đăng lên như thế nào ư? Hãy gửi chúng đến tòa soạn Wikibooks, chúng tôi sẽ giúp bạn. Từ lúc bạn gửi bản thảo đến lúc sách được xuất bản sẽ có 4 quy trình sau.

Chuẩn bị và gửi bản thảo đến tòa soạn.

Chú ý về lĩnh vực văn học:

  • Đây không phải là Wattpad
  • Đây không phải là Wikisource

Khi gửi cho tòa soạn phải ghi rõ:

  • Tệp pdf hoặc đường link tới tệp pdf để chúng tôi có thể xem.
Tòa soạn phản hồi
  • Từ chối xuất bản: là những sách rõ ràng không phù hợp, tòa soạn nhớ nêu lý do.
  • Tiến hành thẩm định: thường áp dụng cho các sách dung lượng tương đối dài, khó kiểm chứng, khả năng sai sót cao hoặc chưa dẫn nguồn kiểm chứng.
  • Xuất bản luôn: thường chỉ áp dụng cho các sách dung lượng tương đối ngắn, dễ kiểm chứng, khả năng sai sót thấp hoặc là đã dẫn nguồn kiểm chứng rất đầy đủ.
Tiến hành thẩm định
Xuất bản sách