Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất và đã được con người quan sát từ thời thượng cổ vì sự xuất hiện nổi bật trên bầu trời với độ sáng cao thứ hai sau Mặt trời. Đây là thiên thể có dạng gần cầu với kích thước bằng khoảng 27% kích thước Trái đất và khối lượng bằng khoảng 1,23% khối lượng Trái đất. Mặt trăng chứa nhiều đất đá silicat và không có khí quyển, thủy quyển, hay từ quyển đáng kể.