Thành viên:Đức Anh/Nháp 47

Thông tin nhanh
Quốc kỳ Nháp 47
Quốc kỳ
Quốc huy Nháp 47
Quốc huy
Hanoi Temple of Literature.jpg
Tổng quan
Thủ đô:Hà Nội
Thành phố lớn nhất:Thành phố
Hồ Chí Minh
Phân chia:63 tỉnh thành
(5 thành phố, 58 tỉnh)
Địa lý
Khu vực:Đông Nam Á
Khí hậu:Nhiệt đới
Diện tích:331.212 km2
Xã hội
Dân số:98 triệu người
Mật độ:290 người/km2
Dân tộc:54 dân tộc.
(Người Kinh chiếm 85%)
Tôn giáo lớn:Phật giáo
Công giáo
Tin Lành
Cao Đài
Hòa Hảo
Kinh tế
Nhóm nước:Đang phát triển
GDP
(2020)
340 tỷ USD (danh nghĩa)
1047 tỷ USD (PPP)
Bình quân
(2020)
3.500 USD (danh nghĩa)
10.750 USD (PPP)
Tiền tệ:Đồng (₫)
Mã quốc tế: VND