Có rất nhiều đề tài viết sách:

  • Địa lý: Địa lý đại cương về thế giới
  • Văn hóa: Tìm hiểu về mười hai con giáp, Tìm hiểu về ba mươi sáu kế
  • Văn học: Sáu cuốn sách về 6 chủ đề: ca dao - tục ngữ - truyền thuyết - cổ tích - cười - ngụ ngôn
  • Thiên văn học: Hai cuốn sách tìm hiểu về hệ mặt trời, 1 là sách Wikibooks, 1 là sách trẻ em
  • Động vật:
  • Thực vật:
  • Sinh học:
  • Lịch sử: Một cuốn sách tóm tắt lịch sử Việt Nam.
  • Toán học:
  • Phật giáo: Một cuốn sách tóm tắt lịch sử Đức Phật Thích Ca.