Thành viên:Đức Anh/Lược sử Việt Nam/Tóm tắt lịch sử

Nguồn gốc xa xưaSửa đổi

Nhà nước đầu tiênSửa đổi

Nhà nước Văn LangSửa đổi

Nhà nước Âu LạcSửa đổi

Nhà TriệuSửa đổi

Một nghìn năm Bắc thuộcSửa đổi

An Dương Vương là người cai trị nước Việt thời đó gọi là Âu Lạc, trước khi Triệu Đà đem quân sang đánh. Năm 179 TCN, Triệu Đà chiếm được Âu Lạc.

Độc lập và thống nhấtSửa đổi

Chia cắt đất nướcSửa đổi

Cận đạiSửa đổi

Hiện đạiSửa đổi