Thành viên:Đức Anh/Hướng dẫn BQV

  • Ẩn phiên bản chứa nội dung không phù hợp
  • Cấm một dải địa chỉ IP như thế nào
  • Xóa một cuốn sách
  • Trộn lịch sử trang
  • Nhập khẩu trang sách từ wiki khác
  • Xóa hàng loạt trang sách
  • Cấm thành viên vì vi phạm loại 1: cấm vì phá hoại, cấm vì tên, cấm vì là proxy. Các thành viên tham gia đã lâu thường không phạm phải.
  • Cấm thành viên vì vi phạm loại 2: cấm vì 3rr, cấm dịch máy kém, cấm vì thiếu văn minh. Các thành viên lâu năm vẫn có thể phạm phải.