Mạch điện điện tử là một vòng khép kín của nhiều linh kiện điện tử mắc nối với nhau theo một lối mắc nhứt định để tạo thành các Bộ phận điện tử có khả năng thực thi một việc

Lối mắc mạch điện

sửa

Tùy theo lối mắc nối các linh kiện điện tử với nhau ta có 3 lối mắc mạch điện tiêu biểu sau

  1. Mạch điện nối tiếp của các linh kiện điện tử mắc kề với nhau
  2. Mạch điện song song của các linh kiện điện tử mắc đối với nhau
  3. Mạch điện 2 cổng của các linh kiện điện tử mắc vuông góc với nhau
  4. Mạch điện tích hợp

Định luật mạch điện

sửa