Sách danh ngôn danh nhân/Danh ngôn Khổng minh


  • Càng lên cao, chân trời càng xa, tầm mắt càng rộng.

Chính trị

sửa
  • Việc chính sự lấy yên dân làm gốc, không lấy trang sức làm đầu

Chiến đấu

sửa
  • Người dày dạn trận mạc không nổi giận
Người biết cách chiến thắng không sợ hãi
Người thông thái thắng trước khi chiến đấu
Còn kẻ ngu muội chiến đấu để thắng.
  • Hư mà thực, thực mà hư.