Sách danh ngôn/Danh ngôn Phật thích ca

Những điều nên nhớ

sửa
Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
Khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
Lễ vật lớn nhất của đời người là sự khoan dung
Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
An ủi lớn nhất của đời người là bố thí

Duyên

sửa
 • Duyên khởi thì sinh, duyên tận thì diệt
 • Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Nên phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.

Khổ

sửa
 • Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
 • Trong hạnh phúc ẩn tiềm đau khổ
 • Hạnh phúc sinh ra trong đau khổ . Đau khổ giấu mình trong hạnh phúc.
 • Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.
 • Ở đời thực có khổ đau (Khổ đế), khổ đau cũng có nguyên nhân (Tập đế), khổ đau có thể dập tắt (Diệt đế), và Bát chánh đạo - con đường đưa đến khổ diệt (Đạo đế)

Thời gian

sửa
 • Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi
 • Muốn biết nhân quả kiếp trước của ai, cứ xem cái địa vị sang hèn của người ấy ở kiếp đương thời. Muốn biết nhân quả đời sau của họ thế nào, cứ xem tâm tánh và hành động của họ ở ngay kiếp này

Xử thế

sửa
 • Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn , cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân
 • Nói năng đừng châm choc gây tổn thương, đừng khoe tài cán , đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.
 • Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
 • Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.
 • Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.
 • Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên phải tự sửa đổi chính mình
 • Đa số người đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.
 • Với hận diệt hận thù, đời này không có . Không hận diệt hận thù, là định luật ngàn thu