Sách Vật lý/Nhiệt/Phóng xạ sóng điện từ

Phóng xạ sóng điện từ xảy ra khi sóng dao động điện từ di chuyển ở vận tốc bằng vận tốc ánh sáng thấy được mang theo năng lượng lượng tử của một quang tuyến nhiệt điện từ.

Phóng xạ sóng điện từ Sửa đổi

  ≈≈≈≈≈
 
 

Với:

 

Từ trên suy ra:

 
 

Tính chất phóng xạ sóng điện từ Sửa đổi

Lượng tử Sửa đổi

Lượng tử là một đại lượng không có khối lượng có lưỡng tính sóng – hạt. Lưỡng tính sóng – hạt cho phép lượng tử di chuyển dưới dạng sóng và truyền năng lượng dưới dạng hạt.

Lượng tử

 

Lưỡng tính sóng – hạt:

 . Đặc tính hạt.
 . Đặc tính sóng.

Năng lực lượng tử Sửa đổi

Mọi sóng phóng xạ điện từ đều có một năng lực lượng tử:

 


Năng lực lượng tử quang

  được tìm thấy ở  

Năng lực lượng tử điện

  được tìm thấy ở  

Theo Heiseinberg, Lượng tử chỉ có thể tìm thấy ở 1 trong 2 trạng thái lượng tử quang hay lượng tử điện:

 

Phổ tần phóng xạ sóng điện từ Sửa đổi

 

Phóng xạ sóng điện từ có phổ tần phóng xạ sau:

VF: ánh sáng thấy được
UVF: ánh sáng tím
X: tia X
γ: tia gamma