Sách Vật lý/Nhiệt/Nhiệt truyền

Quá trình truyền nhiệt qua vật Sửa đổi

Quan sát cho thấy, nhiệt truyền đại diện cho quá trình truyền nhiệt qua vật qua 3 giai đoạn Nhiệt cảm , Nhiệt dẩn và Nhiệt phóng xa . Nhiệt cảm đại diện cho khả năng hấp thụ nhiệt của vật khi có nhiệt truyền qua vật . Nhiệt dẩn cho biết khả năng dẩn nhiệt của vật đến mức cao nhứt . Nhiệt phóng xạ đại diện cho khả năng giải thoát nhiệt lượng vô môi trường xung quanh trên mức dẩn nhiệt cao nhứt

  • Nhiệt cảm . Nhiệt truyền qua vật tạo ra thay đổi Nhiệt độ trên vật từ nhiệt đô   dến nhiệt độ   tạo ra thay đổi nhiệt trên vật   . Nhiệt lượng hấp thụ của vật tỉ lệ với Khối lượng , thay đổi nhiệt độ và khả năng hấp thụ nhiệt của vật
 
  • Nhiệt dẩn . Vật dẩn nhiệt đến mức cao nhứt ở tần số ngưởng   ở mức năng lượng lượng tử và phát ra ánh sáng thấy được có màu vàng
 
  • Nhiệt phóng xạ . Trên tần số ngưởng   , vật không còn dẩn nhiệt . Năng lượng khác biệt giửa năng lượng nhiệt và năng lượng dẩn nhiệt cao nhứt được dùng vào việc giải thoát điện tử khỏi nguyên tử vật chất
 

Nhiệt năng Sửa đổi

Nhiệt năng có quan hệ chặt chẽ với nhiệt độ. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. Nhiệt năng có thể được trao đổi giữa các vật hay hệ thống do sự khác biệt về nhiệt độ.

  • Nhiệt cảm (Nhiệt hấp thụ)
 
  • Nhiệt dẩn (Nhiệt quang)
 
  • Nhiệt phóng xạ (Nhiệt điện)
 

Nhiệt dung Sửa đổi

Nhiệt năng theo thay đổi nhiệt trên vật của một khối lượng
 
Từ trên,