Sách Vật lý/Ánh sáng thấy được

Ánh sáng thấy được

sửa

Mọi loại Ánh sáng từ các nguồn phát sáng có màu sắc mắt thường thấy đươc di chuyển dưới dạng Sóng dọc ở vận tốc cực nhanh là một hằng số không đổi đo được bằng

 

Có bước sóng ánh sáng thấy được bằng mắt thường nằm trong khoảng nano mét