Sách JavaScript/Lệnh Javascript và trình duyệt mạng

Lệnh Javascript còn được dùng trực tiếp trong thanh địa chỉ trang mạng để thực thi một công việc

Cú phápSửa đổi

Javascript:Lệnh Javascript()

Thí dụSửa đổi

Mở một cửa sổ của trang mạng YahooSửa đổi

Window.open(http://www.yahoo.com)

Mở một cửa sổ trốngSửa đổi

Window.open()

Mở một cửa sổ trốngSửa đổi

Javascript:about()