JavaScript (viết tắt là JS hoặc Java), được sáng chế bởi Netscape là một ngôn ngữ dùng để lập trình trang mạng HTML cơ bản và theo hướng đối tượng DOM để làm cho trang mạng HTML thêm sống động và đẹp hơn.

Javascript và trang mạng HTML

sửa

Mệnh lệnh Javascript

sửa

Lập trình hướng đối tượng - JAVASCRIPT DOM

sửa

Xem thêm

sửa

Biên soạn

sửa
  • Quách Trung Thành . Kỹ sư điện . Cử nhân trường đại học Manitoba . Canada