JavaScript (viết tắt là JS hoặc Java), được sáng chế bởi Netscape là một ngôn ngữ dùng để lập trình trang mạng HTML cơ bản và theo hướng đối tượng DOM để làm cho trang mạng HTML thêm sống động và đẹp hơn.

Javascript và trang mạng HTML sửa

Mệnh lệnh Javascript sửa

Lập trình hướng đối tượng - JAVASCRIPT DOM sửa

Xem thêm sửa

Liên kết sửa

Biên soạn sửa

  • Quách Trung Thành . Kỹ sư điện . Cử nhân đại học Canada