Sách JavaScript/Lệnh JavaScript trong trang mạng

Cú phápSửa đổi

<script Type="text/javascript">
     Lệnh Javascript
</script>

Tham sốSửa đổi

Type - Ngôn ngữ lập trình trang mạng

Thí DụSửa đổi

 <script type="text/javascript">
     document.write("Chào thế giới! Hôm nay là thu 2 " + new Date());
 </script>