Nghiên cứu về âm dương/Học thuyết

Âm dương theo Phật tổ đại diện cho 2 cá tánh sinh khắc đối nghich của mọi thực thể . Thí dụ như Hiền và dữ , Ngay và gian , ngày và đêm, tối và sáng, mưa và nắng, nóng và lạnh ...

Bảng âm dươngSửa đổi

Âm Dương
Dữ Hiền
Ngay Gian
Xấu Đẹp
Hèn Sang