Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Yeti

Yeti
Phép thuật
KiểuCreature
Nội dungLarge size, covered in white hair
Xuất hiện lần đầuHarry Potter and the Chamber of Secrets


Tổng quan

sửa

The yeti, commonly known as Bigfoot or the Abominable Snowman, is a troll-like carnivore completely covered in pure white hair. Native to Tibet, yetis fear fire.

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

In Harry Potter and the Chamber of Secrets, Year with the Yeti is one of the several supposed autobiographies of Gilderoy Lockhart that are assigned to Harry's Defence Against the Dark Arts class. Harry is selected by Lockhart to play a "yeti with a head-cold" in a dramatisation of one such story.

Phân tích

sửa

Whilst being largely regarded as a myth by the scientific community, the yeti remains a common feature of fiction and one of the most famous creatures of cryptozoology. True to this, it is mentioned in Fantastic Beasts and Where to Find Them that an International Task Force is based in the Himalayan mountains so as to prevent reporting of Muggle sightings of the yeti, which are apparently numerous.

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.