Muggles' Guide to Harry Potter/Introduction/Intermediate

Nội dung sẽ đọc

sửa

Bạn có đang ở cấp độ Phổ thông? Thông thường khi đạt đến cấp độ này, bạn đã quen thuộc với toàn bộ cốt truyện Harry Potter. Vì phần lớn truyện đã đọc qua, cho nên bây giờ bạn muốn mở rộng vấn đề bằng cách phân tích và bình luận. Bạn đã có thể đọc hầu hết các đề mục và trang viết về các nhân vật.

Nội dung chưa nên đọc vội

sửa

<Không có nhiều thứ được giữ lại từ người đọc Trung cấp. Hầu hết các nội dung chính đều bị che lấp - lấp đầy khoảng trống là tất cả những gì còn lại. Một độc giả Trung cấp nên cảm thấy hiểu biết về các chủ đề được đề cập trong sách, nhưng có lẽ không hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng đầy đủ của các cảnh và hành động của nhân vật, được gọi là Bức tranh lớn hơn bị loại trừ cho đến khi có thể kết thúc việc đọc bộ truyện.>

Cấp độ tiếp theo

sửa

<Khi người đọc đã hoàn thành toàn bộ bộ truyện Harry Potter, bước tiếp theo là cấp độ Nâng cao. Cấp độ Nâng cao trình bày chi tiết toàn bộ cốt truyện. Người đọc nâng cao có quyền truy cập vào phần Hình ảnh lớn hơn được thấy trên nhiều trang - phần này kết nối tất cả các phần lại với nhau.>