Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Serpensortia

Serpensortia
Phép thuật
KiểuSpell (Jinx)
Nội dungCreates a snake
Xuất hiện lần đầuHarry Potter and the Chamber of Secrets


Tổng quan

sửa

Serpensortia makes a snake appear from the end of the caster's wand. Malfoy uses this spell against Harry during a duel in Harry Potter and the Chamber of Secrets.

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

This is a major plot point, as it is the first time that Harry has had to use Parseltongue in front of wizards, and while we have seen it before, neither he nor we understand its significance.

Phân tích

sửa

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.