Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Pepper-Up Potion

Pepper-Up Potion
Phép thuật
KiểuPotion
Nội dungRestorative
Xuất hiện lần đầuHarry Potter and the Goblet of Fire


Tổng quan

sửa

Pepper-Up Potion is a restorative potion. It seems to have the side effect of making steam come out the drinker's ears.

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

We first see this potion used after the Second Task of the Triwizard Tournament. Madam Pomfrey is administering this potion to all of the Champions and their "treasures" (hostages to the Merpeople) as they emerge from the lake. Harry does indicate that he feels much warmer once the potion has been administered.

There is a Wizard candy, Pepper Imps, that apparently also makes steam come out the ears; likely it is based on this potion.

Phân tích

sửa

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.