Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Orchideous

Orchideous
Phép thuật
KiểuSpell
Nội dungCreates flowers
Xuất hiện lần đầuHarry Potter and the Goblet of Fire


Tổng quan

sửa

Orchideous causes a bouquet of flowers to burst out of the end of a wand.

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

This spell is used by Mr. Ollivander as part of the Weighing of the Wands ceremony; he uses this spell to test Fleur's wand.

Phân tích

sửa

A minor spell, this is used only to confirm, in a harmless manner, that Fleur's wand can in fact do magic to an acceptable standard.

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.