Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Occamy

Occamy
Phép thuật
KiểuMagical Creature
Xuất hiện lần đầuFantastic Beasts and Where to Find Them


Tổng quan

sửa

A beautiful, carnivorous creature native to India and the Far East, resembling a winged snake, but plumed, having two legs, and reaching up to fifteen feet in length. As occamy eggshells are formed from pure soft silver, the occamy's reputation for aggression may be overstated, as most of its interaction with humans probably has consisted of defense of its eggs[1]

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.
  1. Harry Potter Lexicon, after Fantastic Beasts and Where to Find Them by "Newt Scamander" (J. K. Rowling)

Phân tích

sửa

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.