Imp
Phép thuật
Kiểucreature
Nội dunglooks like a pixie
Xuất hiện lần đầuFantastic Beasts and Where to Find Them


Tổng quan

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

Phân tích

sửa

The Imp is a magical creature found only in Britain and Ireland. The height of the Imp is considered comparable to that of the pixie, between six to eight inches, but that is where the physical similarities end. The Imp cannot fly like the Pixie, nor is it as brightly coloured.

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.