Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Hippocampus

Hippocampus
Phép thuật
KiểuMagical Creature
Nội dungHead, forequarters horse, hindqaurters, tail giant fish
Xuất hiện lần đầuFantastic Beasts and Where to Find Them


Tổng quan

sửa

Hippocampi are the equine equivalent of Muggle "mermaids": forequarters and head of a horse, and tail of a fish.

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

The Hippocampus is largely a Mediterranean beast, though a single example was caught off the coast of Scotland by Mermen in 1949.

Phân tích

sửa

While the Hippocampus does not appear in the main story, it does appear in the stated from in Muggle mythology. The name has also been used to identify a part of the structure of the brain which is apparently somehow involved with the creation and storage of memories.

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.