Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Hinkypunk

Hinkypunk
Phép thuật
KiểuCreature
Nội dungMarsh-dweller; carries a lantern
Xuất hiện lần đầuHarry Potter and the Prisoner of Azkaban


Tổng quan

sửa

A Hinkypunk is a small, one legged creature that appears to be made out of smoke. It carries a lantern that is used to lure unsuspecting travelers into bogs.

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

The term is first introduced in Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. When Professor Snape substitutes for Professor Lupin in Defense Against the Dark Arts, he instructs the class to turn to the section on Werewolves; Hermione protests "We're due to start hinkypunks."

Later in the year Professor Lupin sets up an obstacle course for the third years' final exam. One of the obstacles is to "squish their way across a patch of marsh while ignoring misleading directions from a hinkypunk."

Phân tích

sửa

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.