Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Gurdyroot

Gurdyroot
Phép thuật
KiểuMagical plant
Nội dungAppears to be a large green onion
Xuất hiện lần đầuHarry Potter and the Half-Blood Prince


Tổng quan

sửa

In appearance, the Gurdyroot looks like a large green onion.

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

We first see the Gurdyroot when Luna Lovegood produces it from a pocket of her robes while searching for a message for Harry. She hands it to Ron, explaining that it is good for warding off Gulping Plimpies.

At Bill and Fleur's wedding, Xenophilius Lovegood says he has not yet given the happy couple his wedding gift. As he departs, Ron suggests that it might be a lifetime supply of Gurdyroots.

When Harry, Ron, and Hermione are visiting Xeno Lovegood after Christmas in Harry's seventh year, he prepares an infusion of Gurdyroots for them. The resulting tea is a very dark purplish red, like beetroot. Xeno seems to quite like the taste, but Harry finds it undrinkable.

No particular magical properties are ever attributed to Gurdyroot, except for its being able to ward off Gulping Plimpies.

Phân tích

sửa

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.