Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Griffin

Griffin
Phép thuật
KiểuMagical Creature
Nội dungHead, front legs giant eagle, body, back legs lion
Xuất hiện lần đầuFantastic Beasts and Where to Find Them


Tổng quan

sửa

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

A Griffin is a Magical Creature with the head and front legs of a giant eagle, and the body and back legs of a lion.

While documented in Muggle mythology, there is no Griffin in the Harry Potter series.

Phân tích

sửa

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.