Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Furnunculus

Furnunculus
Phép thuật
KiểuSpell (Jinx)
Nội dungCauses boils
Xuất hiện lần đầuHarry Potter and the Goblet of Fire


Tổng quan

sửa

Furnunculus apparently causes whoever it hits to erupt in boils.

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

This is one of the classic duelling spells. Harry used it first in Harry Potter and the Goblet of Fire; he had been goaded into duelling with Draco. The spell hit Draco's Densaugeo jinx and ricocheted, hitting Goyle.

Phân tích

sửa

In Harry Potter and the Goblet of Fire we learn that combining jinxes can have unexpected effects – apparently, Harry's Furnunculus curse combines with George's Jelly legs curse to afflict Crabbe with little tentacles all over his face. We can't be certain that the boils that afflicted Goyle in the earlier episode were the intended effect; the spell may well have been modified by hitting the Densaugeo spell.

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.