Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Flutterby bush

Flutterby Bush
Phép thuật
KiểuMagical plant
Nội dungDecorative, shimmering leaves
Xuất hiện lần đầuHarry Potter and the Goblet of Fire


Tổng quan

sửa

The Flutterby bush, apparently a purely decorative plant, is treasured for its delicate, fluttering leaves that move even when there is no wind, giving the bush a shimmering appearance.

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

In Harry's fourth year, his class are called upon to prune flutterby bushes in Herbology class.

Flutterby bushes appear again as decoration at the doorway to the Burrow just before Bill and Fleur's wedding.

Phân tích

sửa

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.