Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Finite Incantatem

Finite Incantatem
Phép thuật
KiểuSpell (Charm)
Nội dungStops running spells
Xuất hiện lần đầuHarry Potter and the Chamber of Secrets


Tổng quan

sửa

Finite Incantatem is a spell that causes easier ongoing spells and jinxes to stop.

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

Many charms, hexes, and jinxes have ongoing effects; Rictusempra, for instance, causes endless tickling, while Tarantallegra causes endless "dancing" (uncontrollable leg movement). The Finite Incantatem spell can be used to stop all these ongoing effects.

Phân tích

sửa

Presumably, the wizard casting Finite Incantatem must be more powerful, possibly significantly more powerful, than the wizard casting the original spell, or Finite Incantatem would be taught as a defensive spell and would be much more widely used in dueling. As it is, we only see this spell used twice: in the Dueling Club, Snape uses it to stop all of the jinxes that have been fired by the students, and after the Battle in the Ministry, Lupin uses it to stop the Tarantallegra curse that is affecting Neville.

Some jinxes have more of a one-shot effect; Stupefy, for instance, which renders someone unconscious. Finite Incantatem would have no effect on jinxes of that nature.

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.