Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Expulso

Expulso
Phép thuật
KiểuSpell (Curse)
Nội dungCauses explosion
Xuất hiện lần đầuHarry Potter and the Deathly Hallows


Tổng quan

sửa

Expulso appears to be one of the many spells, like Confringo, that causes things to explode.

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

We see the Expulso curse being used only once. Shortly after Harry, Ron, and Hermione leave Bill and Fleur's wedding, they stop in an overnight café on the Tottenham Court Road. There, they are attacked by a pair of Death Eaters. One of the Death Eaters uses this spell to blow up the table behind Harry, who is hidden under his Invisibility Cloak, possibly in an attempt to jinx Harry that misses.

Phân tích

sửa

While we believe this spell to be a simple explosive, it is uncertain; we have seen in previous battles that curses that miss their target seem to explode when they reach solid objects.

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.