Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Dissendium

Dissendium
Phép thuật
KiểuSpell (Charm)
Xuất hiện lần đầuHarry Potter and the Prisoner of Azkaban


Tổng quan

sửa

Dissendium is a single-purpose spell; used on the statue of the hump-backed, one-eyed witch in the third-floor corridor at Hogwarts, it causes her hump to hinge open

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

When her hump is open, it reveals the end of a passageway that goes to the basement of Honeyduke's Sweetshop in Hogsmeade. Harry uses this passageway to leave the castle without permission, in Harry Potter and the Prisoner of Azkaban; the twins have apparently been doing the same for years, as the Marauders did many years before them; and it seems Sirius Black is also using this as a means of getting into the castle.

Phân tích

sửa

A certain number of spells seem to have a single use at a single location, much like passwords; rather than being available for general use, they seem to be tied to specific locations or artifacts. Dissendium appears to be one such; similar to Alohomora, the unlocking spell, but tied to this one statue. The Marauder's Map is similarly opened and hidden with passwords that are not, strictly speaking, magical at all, though they have magical effects.

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.