Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Deletrius

Deletrius
Phép thuật
KiểuSpell (Charm)
Nội dungEnds display from Prior Incantato charm
Xuất hiện lần đầuHarry Potter and the Goblet of Fire


Tổng quan

sửa

The Deletrius charm ends the display of previously-cast spells from a wand, that was previously triggered by use of the Prior Incantato charm.

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

In Harry Potter and the Goblet of Fire, the House Elf Winky is found Stunned, holding a wand, shortly after the Dark Mark is cast. The Prior Incantato charm is used to determine that it was, in fact, the wand that was found with Winky that was used to cast the Dark Mark. Once it is confirmed, the Deletrius charm is used to end the display.

Phân tích

sửa

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.