Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Crup

Crup
Phép thuật
KiểuMagical Creature
Nội dunglooks like a dog
Xuất hiện lần đầuHarry Potter and the Order of the Phoenix


Tổng quan

sửa

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

Mentioned only in passing in Harry Potter and the Order of the Phoenix: Professor Grubbly-Plank, in response to a question from Professor Umbridge, says that she will be training the class to recognize Knarls and Crups.

Phân tích

sửa

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.