Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Conjunctivitus

Conjunctivitus
Phép thuật
KiểuSpell (Curse)
Nội dungCauses blindness
Xuất hiện lần đầuHarry Potter and the Goblet of Fire


Tổng quan

sửa

The Conjunctivitus curse apparently causes temporary blindness.

Extended Description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

In Harry Potter and the Goblet of Fire, Harry is required to get past a Dragon in the First Task of the Triwizard Tournament. Dragonhide is nearly impervious to most spells – it takes several wizards working in concert to Stun a dragon, for instance – so in order to disable a dragon single-handed, you must attack its only vulnerable area - its eyes. The Conjunctivitus curse is the one you use to do that.

We are told about this spell, but we do not see it actually executed, so we do not know the incantation.

Phân tích

sửa

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.