Muggles' Guide to Harry Potter/Magic/Anapneo

Anapneo
Phép thuật
KiểuSpell
Nội dungClears airway
Xuất hiện lần đầuHarry Potter and the Half-Blood Prince


Tổng quan

sửa

Anapneo is a spell that is used to clear a blocked airway.

Extended description

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

Professor Slughorn cast this spell on Marcus Belby when the latter began to choke after swallowing too fast.

Phân tích

sửa

The incantation for this spell is based on the Greek πνοη (breath), which is also seen in a number of words in English starting with "pneu-"; the prefixed α may mean "no" with the αν in front of that negating the negative, to change this to mean "restore stopped breath".

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.