Professor (Aurora) Sinistra
Nhân vật
Giới tínhFemale
Màu tócUnknown
Màu mắtUnknown
Gia đìnhUnknown


Tổng quan

sửa

Professor Sinistra is the Astronomy professor at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.

Vai trò trong truyện

sửa
Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

It is mentioned that Professor Sinistra is dancing with Professor Moody at the Yule Ball.

Điểm mạnh

sửa

Điểm yếu

sửa

Relationships with Other Characters

sửa

Phân tích

sửa

Astronomy in the Harry Potter world is very different from real astronomy. There are no physics present in the Harry Potter astronomy. Rather, the lesson focuses on nomenclature and its position in relationship to the other planets. The various stars outside of our Solar System, other galaxies, black holes, and other celestial objects play little importance. In short, Harry Potter's astronomy is descriptive.

Câu hỏi

sửa

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

  1. How might Astronomy be important in learning about magic? Why is it considered separate from Divination?
  2. Think about what kind of personality Professor Sinistra might have, and describe it.

Greater Picture

sửa
Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.