Harry Potter dành cho Muggle/Nhân vật/Aurora Sinistra

Professor (Aurora) Sinistra
Nhân vật
Giới tínhFemale
Màu tócUnknown
Màu mắtUnknown
Gia đìnhUnknown


Tổng quanSửa đổi

Professor Sinistra is the Astronomy professor at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.

Vai trò trong truyệnSửa đổi

Mới bắt đầu đọc Harry Potter? Dừng ở đây được rồi! Xem tiếp nội dung phía dưới có thể sẽ làm bạn mất hứng thú khi bắt đầu đọc truyện.

Chiếc cốc lửaSửa đổi

It is mentioned that Professor Sinistra is dancing with Professor Moody at the Yule Ball.

Điểm mạnhSửa đổi

Điểm yếuSửa đổi

Relationships with Other CharactersSửa đổi

Phân tíchSửa đổi

Astronomy in the Harry Potter world is very different from real astronomy. There are no physics present in the Harry Potter astronomy. Rather, the lesson focuses on nomenclature and its position in relationship to the other planets. The various stars outside of our Solar System, other galaxies, black holes, and other celestial objects play little importance. In short, Harry Potter's astronomy is descriptive.

Câu hỏiSửa đổi

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

  1. How might Astronomy be important in learning about magic? Why is it considered separate from Divination?
  2. Think about what kind of personality Professor Sinistra might have, and describe it.

Greater PictureSửa đổi

Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.