Muggles' Guide to Harry Potter/Characters/Elladora Black

Elladora Black
Nhân vật
Giới tínhFemale
Màu tócUnknown
Màu mắtUnknown
Gia đìnhBlack Family
Gắn bóPurebloods


Tổng quan Sửa đổi

Elladora Black was a pure-blood witch and an aunt to Sirius and Regulus Black. Apparently she started the tradition of cutting off the heads of house elves when they got to a certain age.

Vai trò trong truyện Sửa đổi

Order of the Phoenix Sửa đổi

While looking at the Black Family tapestry, she is one of the names Sirius points out to Harry and tells him that it was her who began the tradition of cutting off the heads of the family house-elves and stuffing them when they got too old to carry tea trays.

Điểm mạnh Sửa đổi

Điểm yếu Sửa đổi

Relationships with Other Characters Sửa đổi

Judging by the way Sirius sarcastically refers to her as "Dear aunt Elladora" it seems that she did not get along with her nephew. At the very least he held her with as much contempt as he did the rest of his family.

Phân tích Sửa đổi

Câu hỏi Sửa đổi

Các câu hỏi tìm hiểu dưới đây mọi người tự trả lời để hiểu thêm về truyện. Vui lòng không viết câu trả lời vào đây.

Greater Picture Sửa đổi

Much like the Malfoys, she is a great example of how poorly many wizards, apparently especially pure-blood wizards, treat their house-elves, going so far as to outright murder them when they get too old.

Đọc hết rồi nhưng chưa hiểu kỹ? Dừng ở đây được rồi! Nếu không đọc nhiều hơn, xem tiếp phần bên dưới có thể khiến bạn cảm thấy mất thú vị.